Časový plán MSR

 

Dátum Čas Čas
21.04.2018 12.00 koniec prezentácie 14.00 Otvorenie
21.04.2018   14.30 1.kolo
22.04.2018 09.00 2.kolo 15.00 3.kolo
23.04.2018 09.00 4.kolo  
24.04.2018 09.00 5.kolo 15.00 6.kolo
25.04.2018 09.00 7.kolo  
26.04.2018 09.00 8.kolo  
27.04.2018 09.00 9.kolo 14.30 vyhodnotenie